אחד מהאבות-טיפוס הראשונים

בדיקות ראשונות עם אחד מעצובי אבות הטיפוס הראשונים בשנת 2013
Cheinan - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג
Cheinan
מרץ 16, 2020
jpg,700x394,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג1 jpg,400x400,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג2 jpg,400x400,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג3 jpg,700x394,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג4 jpg,400x400,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג5 jpg,400x400,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג6 jpg,400x400,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג7 jpg,400x400,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג8 jpg,400x400,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג9 jpg,400x400,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג10 jpg,300x224,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג11 jpg,400x400,0,0 - תמונת פרופיל של כותב מאמרי הבלוג12